lu.se

Greenchem

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Välkommen till Greenchem!

Greenchem forskar på att finna nya kemitekniska produkter och produktionsmetoder som är anpassade för ett ekologisk hållbart samhälle. Vissa av våra miljövänliga produktionsmetoder ger kemikalier som är snarlika de som redan finns på marknaden. I andra fall handlar det även om att skapa en helt ny miljöanpassad produkt som kan ersätta traditionella kemikalier. Vårt mål är att initiera ett paradigmskifte inom kemiindustrin genom att visa hur det är möjligt att använda biotekniska verktyg för en miljövänlig produktion.

Våra processer följer i största möjliga mån den gröna kemins principer och vi använder oss av biokatalys i kombination med förnybara råvaror. Detta arbetssätt ger oss många fördelar, varav några är:  

• Biologiskt nedbrytbara produkter
• Energisnåla processer
• Få biprodukter
• En hög utnyttjandegrad av råvaran

Programmets industripartners bidrar med sin gedigna marknadskunskap till att Greenchem fokuserar sin forskning på relevanta områden. Våra industripartners är också direkt involverade i arbetet med att skala upp framtagna produktionsprocesser. Greenchems forskare på Miljö- och Energisystem, Lunds Universitet gör livscykelanalyser som visar om, och i så fall hur stora miljövinster det finns att göra med de framtagna produktionsmetoderna. På Miljö- och Energisystem har man också stor kunskap om förnybara råvaror. På avdelningen för Bioteknik, Lunds Universitet finns de forskare som är experter på att ta fram och utveckla de enzymer som ligger till grund för Greenchems produktionsmetoder. På avdelningen för Bioteknik utförs också arbetet med att ta fram produktionsprocesserna i samråd med industriparterna och forskarna från Miljö- och Energisystem.

Programmet finansieras av Mistra sedan starten i juli 2003. I januari 2007 fick Greenchem förnyat förtroende att fortsätta verksamheten fram till år 2010.

 

Sidansvarig:

Aktuellt

Greenchem har nu avslutats som ett forskningsprogram men många av dess deltagare är fortfarande mycket aktiva inom området. Ifall du vill veta mer om vårt arbete får du gärna besöka vår hemsida och ladda hem tillgängliga filer. Ifall du vill komma i direkt kontakt med oss får du också gärna skicka e-post till greenchem@biotek.lu.se.


Greenchem Final Report

Broschyrer från Greenchem


Greenchem


Hållbar produktion och bioteknik


En hållbar väg till en miljöanpassad framtid

 

Lektionsmaterial om Grön Kemi till lärare
 

Samarbetspartners